Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Werken aan een veilige IT omgeving

Meer zicht op beveiliging van uw IT en bedrijfsdata

Voor bedrijven is het lastig om IT beveiliging als geheel te overzien. Wat zijn de aandachtspunten? Slaan we niets over? Is onze aanpak compleet? Om dit snel voor u inzichtelijk te maken maakt Barcom gebruik van de IT Security Quickscan. Hiermee krijgt u antwoord op diverse vragen zoals:

  • Zijn alle aspecten van IT Security voldoende belicht binnen de organisatie?
  • Waar kan snel winst worden geboekt op veiligheidsgebied (functioneel, technisch en organisatorisch)?
  • Op welke wijze kan uw IT Security worden verbetert?
  • Wat is uw positie als het gaat om de meldplicht datelekken?

Met de IT Security Quickscan krijgt u snel informatie over de veiligheid van uw IT omgeving!

Vragenlijst

De Quickscan bestaat uit een reeks vragen die betrekking hebben op alle aspecten van IT Security. Deze vragen kunt u of een van de medewerkers invullen. Na een zorgvuldige analyse ontvangt u een gedegen advies over de aandachtspunten.

Voordelen

  • De quickscan is zeer laagdrempelig.
  • Direct inzicht in de huidige stand van zaken v.w.b. IT security.
  • Duidelijkheid over de procedure m.b.t. meldplicht datalekken.
  • Overzicht van onderwerpen die direct voordeel opleveren
Supportscreen tag
Supportscreen tag