Een ICT Scan geeft zicht op de betrouwbaarheid van uw ICT en de veiligheid van uw data.

Op locatie inventariseren wij de kwaliteit van uw complete netwerk. Met behulp van een checklist worden de belangrijkste aspecten gecontroleerd. Daarna ontvangt u rapport met de resultaten en een ICT advies. 

Dit rapport beschrijft de huidige situatie en de aangetroffen aandachtspunten. Op basis hiervan kunt u gericht actie ondernemen waardoor onnodige kosten en stagnatie wordt voorkomen.

Een ICT Scan bestaat uit het controleren van:

Kortom een ICT scan maakt de staat en veiligheid van uw systemen inzichtelijk.