Beschikbaarheid van data is voor een bedrijf cruciaal. Het veilig stellen van data vraagt daarom speciale aandacht. Er kunnen zich uiteenlopende zaken voor doen die kunnen leiden tot verlies van belangrijke gegevens. Voorbeelden zijn: een kapotte computer of server, een computervirus of een defect geraakte opslagmedia. Maar ook externe oorzaken als brand, diefstal of een menselijke fout kunnen de oorzaak zijn van dataverlies.

De kans om informatie terug te halen na een calamiteit vraagt om een gedegen back-up procedure die goed op uw situatie is afgestemd. Deze procedure moet volledig geautomatiseerd verlopen en u voorzien van periodieke rapportage, zodat u op elk moment van de dag weet of alles in orde is of kunt ingrijpen bij een calamiteit.

De voordelen van Barcom Backup online

Neem het zekere voor het onzekere en laat u adviseren over de veiligheid van uw bedrijfsgegevens.