Net als een auto heeft een computer of netwerk periodiek onderhoud nodig. Barcom biedt hiervoor een Barcom systeembeheer pakket. Een vast bezoek op locatie maakt hiervan onderdeel uit. Tijdens dit bezoek worden er ICT controles uitgevoerd en eventuele knelpunten opgelost. Afhankelijk van de omvang van het Computer netwerk en de intensiteit van gebruik wordt het aantal controlemomenten per jaar vastgesteld. Dit kan variëren van wekelijks tot eens per jaar. Geheel in overeenstemming met uw wensen .

Een systeembeheer pakket bestaat uit de volgende werkzaamheden:

Met een systeembeheer pakket van Barcom werkt u veiliger en prettiger en haalt u meer uit uw ICT.